Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

Syndyk IOT

Kategoria: przedsiębiorstwa Opublikowano: poniedziałek, 07, styczeń 2019

NA SPRZEDAŻ ZORGANIZOWANA CZĘŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

 

Syndyk masy upadłości „IOT” sp. z o.o. w upadłości z/s we Wrocławiu sprzeda w drodze przetargu wchodzącą w skład masy upadłości zorganizowaną część przedsiębiorstwa upadłej spółki, które to przedsiębiorstwo szczegółowo oznaczono w datowanym na 12 września 2017 r. opisie i oszacowaniu

 

* regulamin

* druk w dniu 9.01.2019 w G. Wyborczej Wrocław

 

sporządzonym przez biegłego sądowego Wojciecha Rogowskiego, z wyłączeniem środków pieniężnych w kasie i na rachunkach spółki,

za cenę (netto) nie mniejszą niż 107.515,00 zł

(słownie: sto siedem tysięcy pięćset piętnaście złotych), co odpowiada wartości oszacowania ustalonym w postępowaniu.

Osoby zainteresowane kupnem proszone są o składanie ofert w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. osobiście lub drogą pocztową na adres Kancelaria Radcy Prawnego Sławomir Żur ul. Sienkiewicza 81/3, 50-348 Wrocław.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do biura pełnomocnika syndyka.

Szczegółowe informacje oraz regulamin przetargu można uzyskać w biurze pełnomocnika syndyka mieszczącym się we Wrocławiu przy ul. Sienkiewicza 81/3,oraz telefonicznie pod numerem 600 459 949 w godz. 9:00 16:00 oraz na stronie internetowej www.ardobiejewska.pl