Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

Syndyk SALTEX EUROPA

Nadrzędna kategoria: ogłoszenia Kategoria: przedsiębiorstwa Opublikowano: poniedziałek, 03, czerwiec 2019

NA SPRZEDAŻ PRZEDSIĘBIORSTWO SALTEX EUROPA

 

* załączniki

Syndyk masy upadłości SALTEX EUROPA sp. z o.o. w upadłości z/s we Wrocławiu sprzeda przedsiębiorstwo upadłej spółki, które to przedsiębiorstwo oznaczono w datowanym na 13 lipca 2018 r. opisie i oszacowaniu sporządzonym przez biegłego sądowego Wojciecha Rogowskiego z wyłączeniem środków pieniężnych, wierzytelności zlikwidowanych w toku prowadzonego postępowania upadłościowego,

za cenę nie mniejszą (netto) niż 125.000,00

(słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

Osoby zainteresowane kupnem proszone są o składanie ofert w terminie do dnia 28 czerwca 2019 r. osobiście lub drogą pocztową na adres Kancelaria Radcy Prawnego Sławomir Żur ul. Sienkiewicza 81/3, 50-348 Wrocław.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do biura pełnomocnika syndyka.

Szczegółowe informacje oraz regulamin przetargu można uzyskać w biurze pełnomocnika syndyka mieszczącym się we Wrocławiu przy ul. Sienkiewicza 81/3, oraz telefonicznie pod numerem 600 459 949 w godz. 9:00 16:00 i na stronie internetowej www.ardobiejewska.pl