Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

Syndyk Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych SA

Kategoria: ruchomości Opublikowano: czwartek, 12, październik 2017

NA SPRZEDAŻ USZKODZONY WALEC DROGOWY z ok. 1920 r.

 

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Głubczycach ogłasza przetarg na sprzedaż majątku ruchomego upadłego w postaci walca drogowego parowego uszkodzonego,

 

* załączniki

* druk w G. Wyborczej Opole w dniu 13.10.2017 r.

 

 

 

 

o szacunkowym roku budowy 1920 i cenie oszacowania netto 24 000,00 zł

(słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych)

regulamin przetargu zawarty jest w załącznikach do ogłoszenia zamieszczonych na stronie internetowej www.ardobiejewska.pl oraz dostępny jest pod tel. 666 977 856 oraz e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Warunki przetargu:

1/. oferty wraz z oświadczeniami oraz dokumentami wymaganymi przez regulamin przetargu należy składać w siedzibie upadłego w Głubczycach (48-100), przy ul. Kolejowej 1, do dnia 27.10.2017 r. do godz.14.00, z dopiskiem: „Przetarg”.

3/. rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 30.10.2017 r. o godz. 16:00, w siedzibie upadłego w Głubczycach (48-100), przy ul. Kolejowej 1.

2/. w razie wpłynięcia kilku ofert wiążąca pozostaje oferta zawierająca najwyższą cenę, przy czym bezpośrednio po otwarciu ofert syndyk może zarządzić dodatkowy przetarg ustny, w którym uczestnikami przetargu będą osoby, które złożyły oferty pisemne i które stawiły się w dacie otwarcia ofert osobiście lub przez pełnomocników.

3/. syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz prawo do swobodnego wyboru oferty, jeżeli oferenci zaoferują tę samą cenę nabycia.

  • Przedmiot objęty sprzedażą można oglądać w siedzibie upadłego przy ul. Kolejowej 1 w Głubczycach po uzgodnieniu terminu pod nr tel. 666 977 856.
  • Informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać pod nr tel. 666 977 856.