Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

Syndyk ELDOS

Kategoria: ruchomości Opublikowano: piątek, 12, styczeń 2018

NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI

 

Syndyk masy upadłości Eldos Sp. z o.o. w upadłości, sygn. akt VIII GUp 197/17, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki następujące maszyny i urządzenia upadłego:

 

* druk w G. Wyborczej w dniu 15.01.2018 r. a 16.01.2018 r. w Auto Giełdzie

 

 

 

 1. pompę próżniową RUVAC; model WSU 500
 2. pompę Grundfos typ AP 12.40.06.A1 1x230 V 10m
 3. linię do cynowania Atotech - Pil wraz z wanną ociekową
 4. układarkę palet PAS 30 LOHR+HERRMAN
 5. skruber do redukcji oparów amoniaków
 6. urządzenie podająco – odbierające
 7. szlifierkę do rakli SVECIA
 8. fotoploter laserowy BARCO Silver Writer wraz z 2 zestawami komputerowymi
 9. chłodnicę do wiertarek
 10. wózek widłowy Toyota wraz z ładowarką
 11. wkłady filtracyjne do wentylacji
 12. pompę hydroforową PENTAIR
 13. gilotynę precyzyjną
 14. prostownik Redresseur
 15. wagę
 16. układ dozujący
 17. paleto – pojemnik
 18. styczniki Siemens
 19. grzałki do kąpieli w wannach
 20. opony zimowe do sam. osobowego
 21. wyposażenie biura (kasa pancerna, 2 kserokopiarki/drukarki Konica/Minolta, projektor, konwertor, regały).

1/. Oferty nabycia należy przesłać na adres: Kancelaria syndyka Macieja Złotogórskiego, ul. Wałbrzyska 12, 52 - 314 Wrocław z dopiskiem „oferta Eldos” w terminie 10 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

2/. Oferta powinna zawierać:

 • dane oferenta,
 • oferowaną cenę netto,
 • oświadczenie o tym, że oferent zapoznał się ze stanem ruchomości i nie wnosi do niego zastrzeżeń,

3/. Rękojmia za wady fizyczne lub prawne jest wyłączona.

4/. Oferowane do sprzedaży ruchomości można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem pod numerem +48 505 45 18 04.

5/. Kryterium wyboru oferty jest wysokość oferowanej ceny. Syndyk może unieważnić  przetarg w całości lub w części.

6/. Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 30.01.2018r. w Kancelarii syndyka, ul. Wałbrzyska 12, 52 - 314 Wrocław.

7/. Bliższe  informacje, w szczególności dotyczące cen minimalnych w/w rzeczy, można uzyskać pod numerem telefonu +48 505 45 18 04.