Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

Syndyk MIS SA

Kategoria: ruchomości Opublikowano: środa, 07, luty 2018

NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI

 

Syndyk masy upadłości „MIS” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt VIII GUp 40/15  informuje, że posiada do sprzedaży z wolnej ręki – za ceny najwyższe możliwe do uzyskania – ruchomości stanowiące wyposażenie biura oraz sprzęt elektroniczny, szczegółowo opisane Regulaminem Sprzedaży

 

* regulamin

 

 

 

  

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty w formie pisemnej, w terminie 
do 5.03.2018 do godz. 16:00 (decyduje data wpływu):

-      listownie na adres: Kancelaria Syndyka Mikołaj Świtalski, ul. Długosza 33, 51-162 Wrocław,

-       lub osobiście – w biurze we Wrocławiu przy ul. Długosza 33 (w dni powszednie, 
w godzinach od 900 do 1600)

Złożona oferta winna być zgodna z wymogami określonymi w Regulaminie Sprzedaży
który dostępny jest na stronie internetowej www.syndyk-switalski.pl, jak również można go uzyskać bezpośrednio od syndyka.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  6.03.2018 o godzinie 13:00  we Wrocławiu 
przy ul. Długosza 33, 51-162 Wrocław, zaś ich rozpoznanie odbędzie się zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie Sprzedaży.

 

Wyłącznym kryterium wyboru ofert będzie cena sprzedaży

Koszty zawarcia umowy i odbioru ruchomości ponosi kupujący.

 

Z przedmiotami sprzedaży można zapoznać się we Wrocławiu przy ul. Wilczej 7-13 w dniach 2.02.-5.03.2018, w godzinach od 900 do 1500, po wcześniejszym potwierdzeniu terminu oględzin dokonanym    w formie wiadomości e-mail (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.) bądź telefonicznie (tel. 604 694 974).

Dodatkowe informacje można uzyskać:

- kontakt telefoniczny: 604 694 974 lub 606 42 63 08,

- adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Syndyk zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji z wybranym oferentem (oferentami), jak również prawo odwołania lub unieważnienia konkursu (w całości lub części) w każdym czasie – bez podawania przyczyny oraz ponoszenia skutków prawnych i finansowych takiego rozstrzygnięcia.