Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

Syndyk TUGEB POLBUD

Kategoria: ruchomości Opublikowano: niedziela, 08, kwiecień 2018

NA SPRZEDAŻ LAKIERNIA, OCZYSZCZALNIA

 

Syndyk masy upadłości TUGEB POLBUD Sp. z o.o. w Sławoszowicach informuje, iż posiada na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości należące do upadłego :

 

* druk w G. Wyborczej Wrocław w dniu 10.04.2018

 

 

  • → kabino – suszarnia (lakiernia) o nr ewid. 477/00538

za cenę łączną nie niższą niż

50.000,00 zł brutto

  • → oczyszczalnia nr 4 – turbinowa nr inw. 429/00520

za cenę łączną nie niższą niż

95.000,00 zł brutto

  • Oferty proszę wysyłać pod adres : Kancelaria Syndyka 50-516 Wrocław ul. Bardzka 30 lokal 108.
  • W przypadku otrzymania dwóch lub więcej ofert, syndyk przeprowadzi negocjacje.
  • Wyłącza się wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży.
  • Cena nabycia powinna zostać uiszczona w całości najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży – przed jej zawarciem, bezpośrednio po wyborze oferty.
  • Wszelkie koszty sprzedaży przedmiotu ponosi kupujący.
  • Syndykowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, prawo uznania bez podawania przyczyny, że konkurs nie został rozstrzygnięty oraz prawo unieważnienia całego konkursu lub jego części bez podawania przyczyny.
  • Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 609 146 834, 602 656 323.