Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

Syndyk FAGORMASTERCOOK

Kategoria: ruchomości Opublikowano: poniedziałek, 05, listopad 2018

NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI - KOMPUTERY, NOTEBOOKI, DRUKARKI LASEROWE

 

Syndyk masy upadłości „FagorMastercook” S.A. na podstawie art. 326 ust. 1 PUiN zaprasza do składania ofert na nabycie składników majątku masy upadłości w skład którego wchodzą min: używane komputery stacjonarne, notebooki, drukarki laserowe, o łącznej wartości 14.727,00 zł netto.

 

* druk w G. Wyborczej Wrocław w dniu 7.11.2018

 

 

Szczegółowe zestawienie ruchomości dostępne jest w biurze syndyka. Zapytania można kierować telefonicznie pod numerami: 71 792 70 79, 698 934 460 w godzinach od 10.00 do 15.00 lub za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Złożona oferta winna być zgodna z wymogami określonymi w Regulaminie Sprzedaży, który można uzyskać bezpośrednio w kancelarii syndyka lub drogą poczty elektronicznej.

Oferty pisemne na całość należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 04.12.2018 r. do godziny 15:00 (decyduje data wpływu) pod adresem: Kancelaria Syndyka, ul. Gen. J. Hallera 157/29, 53-201 Wrocław.

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest wniesienie wadium w kwocie 1.472,70 zł tj. w wysokości
10% ceny wywoławczej netto, na rachunek bankowy „FagorMastercook” S.A. o numerze
95 1090 2499 0000 0001 3038 7546, z podaniem w tytule przelewu „WADIUM”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.12.2018 r.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia procedury sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.