Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

Syndyk TUBEK

Kategoria: ruchomości Opublikowano: środa, 07, listopad 2018

NA SPRZEDAŻ KOMPUTERY , URZ ĄDZENIA BIUROWE, SZARPAK HYDRAULICZNY

 

Syndyk Masy upadłości Tubek Sp. z o.o. sprzeda ruchomości :komputery i urządzenia biurowe za cenę najwyższą możliwą do uzyskania oraz szarpak hydrauliczny SRS 3,5 XY za cenę nie niższą niż 5000 zł netto

 

* druk w Auto Giełdzie w dniu 9.11.2018

 

 

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 listopada 2018 r do godziny 12, bezpośrednio w Biurze Syndyka we Wrocławiu przy ul. Czarnieckiego 56/4 , bądź za pośrednictwem operatorów pocztowych.

Oferty, które faktycznie wpłyną do Biura po terminie określonym powyżej nie będą brały udziału w procedurze sprzedaży .

Osoby zainteresowane udziałem w procedurze sprzedaży mogą uzyskać informacje dotyczące przedmiotu i zapoznać się z Regulaminem sprzedaży w siedzibie Biura Syndyka, 53-651 Wrocław ul. Czarnieckiego 56/4, tel. 519 410 359