Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

Syndyk ATS SA

Kategoria: ruchomości Opublikowano: piątek, 04, styczeń 2019

NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI

 

Syndyk masy upadłości ATS S.A. w upadłości w Wierzbicach oferuje do sprzedaży w formie przetargów pisemnych ruchomości.

Termin składania ofert do 22.01.2019 r. do g. 15.00 r., otwarcie ofert: 23.01.2019 r. g. 11.00.

 

* druk dniu 7.01.2019 w G. Wrocławskiej, a w  G. Wyborczej Wrocław 8.01.2018

 

 

Oferty pisemne należy składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka we Wrocławiu (adres ul. Dmowskiego 3/42, 50-203 Wrocław) w godz. od 9.00. do 15.00 lub drogą pocztową na w/w adres (decyduje data wpływu).

W razie wpłynięcia kilku ofert na ten sam przedmiot, syndyk może zorganizować w dniu otwarcia ofert aukcję z udziałem oferentów , którzy stawili się na otwarcie.

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu oraz zmiany jego regulaminu bez podania przyczyn oraz prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli oferenci zaoferują tę samą cenę nabycia.

Szczegółowe informacje i wymogi dot. sprzedaży określa regulamin dostępny w Kancelarii Syndyka i na stronach:

www.kaczmarekskonieczna.pl

www.upadlosci24.pl