Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

Syndyk ZWC PRODUKCJA

Kategoria: ruchomości Opublikowano: środa, 09, styczeń 2019

NA SPRZEDAŻ WYPOSAŻENIE ZAKŁADU PRODUKCJI CUKIERNICZEJ

 

Syndyk masy upadłości ZWC Produkcja sp. z o.o. w upadłości zaprasza do składania ofert na nabycie składników majątkowych, w skład których wchodzą ruchomości w postaci maszyn, urządzeń i innych elementów stanowiących wyposażenie zakładu produkcyjnego o łącznej wartości 1.976.085 zł.

 

* druk w G. Wyborczej Wroc klaw w dniu 12.01.2019

 

 

Szczegółowe zestawienie ruchomości wraz z cenami wywoławczymi można uzyskać w kancelarii syndyka lub drogą poczty elektronicznej.

Oferty pisemne należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 14.02.2019 r. do godziny 15:00 (decyduje data wpływu) pod adresem: Kancelaria Syndyka, ul. Gen. J. Hallera 157/29, 53-201 Wrocław.

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest wniesienie wadium w wysokości 10% wartości ruchomości na rachunek bankowy masy upadłości ZWC Produkcja sp. z o.o. w upadłości o numerze 22 1540 1030 2103 6651 5102 0001, z podaniem w tytule przelewu „WADIUM”.

Złożona oferta winna być zgodna z wymogami określonymi w Regulaminie Sprzedaży, który można uzyskać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka lub drogą poczty elektronicznej.

Zapytania można kierować telefonicznie pod numerami: 71 792 70 79, 698 934 460 w godzinach od 10.00 do 15.00 lub za pomocą poczty elektronicznej wysłanej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Przedmioty sprzedaży można oglądać po wcześniejszym umówieniu terminu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.02.2019 r.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia procedury sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.