Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

Syndyk KOŁOSOWSKA

Nadrzędna kategoria: ogłoszenia Kategoria: ruchomości Opublikowano: środa, 06, marzec 2019

NA SPRZEDAŻ SAMOCHÓD OSOBOWY VOLKSWAGEN TOUAREG 4,2 ORAZ  RUCHOMOŚCI (WYPOSAŻENIE GABINETU STOMATOLOGICZNEGO)

Syndyk masy upadłości w postępowaniu w połączonych sprawach upadłościowych: Krystyny Kołosowskiej i zm. Krzysztofa Kołosowskiego (sygn. akt VIII GUp 105/17) ogłasza sprzedaż z wolnej ręki po obniżonych cenach składników ruchomych objętych masami upadłości:

 

 

 

1/ KOMPLETU rzeczy ruchomych stanowiących wyposażenie gabinetu stomatologicznego, objętego masą upadłości Krystyny Kołosowskiej, za cenę nie mniejszą niż 600,00 zł (sześćset złotych) brutto, co odpowiada 11,54% sumy wartości ich oszacowania;

2/ samochodu osobowego Volkswagen Touareg 4,2 rok produkcji 2005, nr rej. DW959CX, objętego masami upadłości w częściach równych, za cenę nie mniejszą niż 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) brutto.

Szczegóły: www.syndycywroclaw.pl; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., tel. 71/359 03 70.

Przedmiot sprzedaży można oglądać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu.

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Sprzedaż RUCHOMOŚCI KOŁOSOWSCY" należy składać w Kancelarii Syndyka we Wrocławiu przy ul. S. Jaracza 69/011 do dnia 19 marca 2019r. do godz. 14:00. Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka w dniu 21 marca 2019r. o godz. 11.00.

Oferta winna zawierać:

dokładne oznaczenie oferenta; oferowaną cenę;

oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem sprzedaży;

oświadczenie o związaniu ofertą przez czas określony w regulaminie i zobowiązaniu się do zawarcia w terminie i w miejscu określonym przez syndyka umowy sprzedaży;

oświadczenie o niewnoszeniu zastrzeżeń co do stanu faktycznego i prawnego składników majątku będących przedmiotem sprzedaży;

oświadczenie oferenta, iż zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane ze sprzedażą oraz że dokona wpłaty całości ceny przed zawarciem umowy sprzedaży;

potwierdzenie wpłacenia wadium.

Wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości w ALIOR BANK S.A. o nr: 18 2490 0005 0000 4500 4197 0693 najpóźniej do dnia poprzedzającego otwarcie ofert.

W przypadku, gdy różnica pomiędzy zaoferowanymi cenami wyniesie mniej niż 5%, syndyk przeprowadzi dodatkowy przetarg ustny lub negocjacje z oferentami, na zasadach określonych w regulaminie sprzedaży.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży, przed otwarciem ofert, bez podania przyczyny.

www.ardobiejewska.pl