Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

Syndyk SENIOR VIP

Nadrzędna kategoria: ogłoszenia Kategoria: ruchomości Opublikowano: piątek, 08, marzec 2019

NA SPRZEDAŻ URZĄDZENIA DO STYMULACJI MÓZGU

 

Syndyk masy upadłości przedsiębiorstwa Senior VIP Sp. z o.o. w upadłości (KRS: 587174, NIP: 7543102493) ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż dwóch urządzeń do terapii w zakresie stymulacji mózgu muzyką i głosem TOMATIS TALKSUP

 

* G. Wyborcza Kraj 12.03.2019

 

za cenę równą wartości oszacowania, tj. 8.600,00 zł NETTO (za sztukę).

Z regulaminem przetargu, opisem i oszacowaniem oraz zdjęciami sprzedawanego urządzenia można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi” lub osobiście w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248.

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości nr 85 1090 2138 0000 0001 3217 7351 najpóźniej w dniu 12 kwietnia 2019 r.

Oferty można złożyć do 12 kwietnia 2019r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 18/18 - przetarg” na adres Biuro Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście na adres biura syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248.

W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 kwietnia 2019 r. o godz. 9:00 w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole.

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić. Oferenci z tego tytułu do nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.