Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

Syndyk ESKALIOR

Nadrzędna kategoria: ogłoszenia Kategoria: ruchomości Opublikowano: piątek, 08, marzec 2019

NA SPRZEDAŻ KOMPRESOR Z OPRZYRZĄDOWANIEM ORAZ SAMOCHÓD OSOBOWY MITSUBISHI LANCER

 

Syndyk masy upadłości przedsiębiorstwa ESKALIOR Krzysztof Moszyński w upadłości (NIP: 7542581801) ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

 

* G. Wyborcza Kraj - 12.03.2019

 

1/. Kompresora z oprzyrządowaniem, typ: GHH SV-120, rok produkcji 2015

za cenę 4.700,00 zł NETTO.

2/. Samochodu osobowego MITSUBISHI Lancer 1.8 MR’08, wersja Sportback Inform, rok prod. 2010

za cenę 23.200,00 zł NETTO.

Z regulaminem przetargu, opisem i oszacowaniem oraz zdjęciami sprzedawanych składników można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi” lub osobiście w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248.

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości nr 33 1090 2138 0000 0001 3764 6468 najpóźniej w dniu 12 kwietnia 2019 r.

Oferty można złożyć do 12 kwietnia 2019r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 136/18 - przetarg” na adres Biuro Syndyka Masy Upadłości (ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole) lub osobiście na adres Biura Syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248.

W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00 w Biurze Syndyka (ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole).

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić. Oferenci z tego tytułu do nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.