Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

Syndyk MERONA POLAND

Kategoria: środki transportu Opublikowano: wtorek, 10, kwiecień 2018

NA SPRZEDAŻ SAMOCHÓD OSOBOWY FIAT DOBLO

Syndyk masy upadłości MERONA POLAND Polsko Szwajcarskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Dembowskiego 45 ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy otwarty na sprzedaż z wolnej ręki samochodu osobowego

 

* zdjęcia

* druk skróconej wersji ogłoszenia w Rzeczpospolitej w dniu 12.04.2018

 

 

 

 

FIAT DOBLO, silnik diesel o poj. 1600 cm3, moc 77 kW, rok produkcji 2011 , nr rej. DW 852NN , przebieg 213,0 tys. kolor czekoladowy metalik

za cenę 27.500,00 zł brutto

Oferta powinna zawierać:

 

1/. Imię, nazwisko i miejsce zamieszkania oferenta a w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, nazwę i siedzibę firmy.

2/. W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą aktualny odpis z właściwego rejestru.

3/. Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty

4/. Dowód wpłacenia wadium w wysokości 10 % oferowanej ceny na konto bankowe BZ WBK S.A. nr 67 1090 2590 0000 0001 3007 2299 lub w kasie syndyka we Wrocławiu przy ul. Wiązowej 14.

5/. Oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu oraz, że nie zgłasza co do tego żadnych zastrzeżeń.

6/. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest nadesłanie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA FIAT” nadanej listem poleconym najpóźniej w terminie do dnia 04 maja 2018 roku na adres: Biuro Syndyka ul. Wiązowa 14 , 53-127 Wrocław.

7/. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Syndyka we Wrocławiu przy ul. Wiązowej 14, w dniu 07 maja 2018 roku o godz. 12.00.

8/. O przyjęciu lub odrzuceniu oferty oferent zostanie powiadomiony pisemnie.

9/. Syndyk zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty oraz prowadzenia dodatkowych rokowań, odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

10/. Dodatkowe informacje o samochodzie można uzyskać pod numerem telefonu 71 337 02 78.

11/. Samochód można oglądać w godzinach od 10.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku na parkingu przed biurem we Wrocławiu przy ul. Dembowskiego 45 po uzgodnieniu na Tel. 601 740 408 .