Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

Syndyk BUDOPOL GW

Kategoria: wierzytelności
Opublikowano: poniedziałek, 17, wrzesień 2018

NA SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚCI

 

Syndyk Janusz Grzechnik sprzeda, z wolnej ręki za ceny najwyższe z zaoferowanych, nieściągniętą w toku postępowania upadłościowego wierzytelności spółki Budopol GW sp. z o.o. S.K.A. z/s we Wrocławiu wobec:

 

* druk w G. Wyborczej Wrocław (drobne Komunikaty) w dniach 18, 22, 25, 29.09.2018

 

Czytaj więcej: Syndyk BUDOPOL GW

Syndyk AUB

Kategoria: wierzytelności
Opublikowano: czwartek, 06, wrzesień 2018

NA SPRZEDAZ PAKIET WIERZYTELNOŚCI

 

Syndyk masy upadłości AUB Sp. z o. o w upadłości likwidacyjnej we Wrocławiu Sygn. akt VIII GUp 70/13 na podstawie Postanowienia sędziego- komisarza Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 9 czerwca 2017 r. sprzeda z wolnej ręki w konkursie ofert pisemnych pakiet wierzytelności pozabilansowych

* regulamin i wykaz

* druk w dniu 11.09.2018 w G. Wyborczej Wrocław i Auto Giełdzie

 

Czytaj więcej: Syndyk AUB