Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

Syndyk FORTUNA COMMUNICATION

Kategoria: wierzytelności Opublikowano: środa, 04, kwiecień 2018

NA SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚCI ORAZ NALEŻNOŚCI NIEŚCIĄGALNE

Syndyk masy upadłości „FORTUNA COMMUNICATION” Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą we Wrocławiu sprzeda wierzytelności oraz należności nieściągalne.

 

* druk w G. Wyborczej Kraj w dniu 3.04.2018

 

 

 

 

Termin składania pisemnych ofert w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „ kaucja – poz. …” w biurze syndyka Marka Rybaka : 53-607 Wrocław, ul. Robotnicza 1a, upływa w dniu 25.04.2018 r., godz. 14.00.

Wybór ofert nastąpi w biurze syndyka w dniu 26.04.2018 r., godz. 12.00.

Pisemne oferty zakupu należności nieściągalnych ( wykaz zawierający dwie pozycje udostępniany w formie elektronicznej ) z określeniem oferowanej ceny, terminu jej wniesienia i zawarcia umowy sprzedaży należy składać w terminie i miejscu jw.

O wyborze oferty decydować będzie najwyższa zaoferowana cena zakupu należności nieściągalnych.

Wybór ofert nastąpi w biurze syndyka w dniu 26.04.2018r., godz. 11.00.

Informacje pod tel. : 509 974 793 ( Elżbieta Szczęśniak ), 601873366 ( syndyk ).