Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

Syndyk SKLEP ZIELARSKO - MEDYCZNY MELISA

Kategoria: wierzytelności Opublikowano: poniedziałek, 29, październik 2018

NA SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚĆ

Syndyk masy upadłości Pawła Witowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Sklep Zielarsko – Medyczny „MELISA” Paweł Witowski w Oławie, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki  po najwyższej możliwej do uzyskania cenie wierzytelność masy upadłości względem Małpka S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie.

 

* druk w G. Wyborczej Wrocław w dniu 30.10.2018

 

 

1/. Oferty nabycia należy przesłać na adres: Kancelaria syndyka Macieja Złotogórskiego, ul. Wałbrzyska 12, 52 - 314 Wrocław w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

2/. Oferta powinna zawierać:

- dane oferenta (imię, nazwisko i PESEL lub nazwa i numer KRS),

- oferowaną cenę netto,

- oświadczenie o tym, że oferent zapoznał się ze stanem przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego zastrzeżeń,

- oświadczenie o akceptacji warunków Regulaminu Sprzedaży.

3/. Rękojmia za wady prawne jest wyłączona.

4/. Kryterium wyboru oferty jest wysokość oferowanej ceny. Syndyk może unieważnić  przetarg w całości lub w części.

5/. Sprzedaż wierzytelności odbywać się będzie z uwzględnieniem Regulaminu Sprzedaży.

6/. Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu wskazanym w Regulaminie Sprzedaży.

7/. Bliższe  informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 505 45 18 04.

8/. Regulamin Sprzedaży można otrzymać w biurze syndyka lub elektronicznie po uprzednim kontakcie pod numerem telefonu +48 505 45 18 04