Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

Syndyk TEXON

Kategoria: wierzytelności Opublikowano: środa, 09, styczeń 2019

NA SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚĆ

 

Syndyk Masy Upadłości Marty Skrobich prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Marta Skrobich TEXON w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu sprzeda z wolnej ręki wierzytelność o wartości nominalnej 112.000 zł.- należną od 1 dłużnika (osoby fizycznej) z tytułu prawomocnego wyroku sądu, wobec której egzekucja komornicza okazała się bezskuteczna, za kwotę nie niższą, niż 1 % wartości nominalnej.

 

* druk w G. Wyborczej Wrocław w dniu 12.01.2019

 

 

 

  1. Szczegółowe informacje o wierzytelności można otrzymać przesyłając wniosek o ich udzielenie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..
  2. Zainteresowani zakupem wierzytelności mogą w terminie do 25 stycznia 2019 r. (liczy się data wpływu) przesyłać na adres: Syndyka Masy Upadłości, 57-540 Lądek-Zdrój, ul. Śnieżna 12, pisemne oferty zawierające oferowaną cenę zakupu wierzytelności oraz wymagane regulaminem oświadczenia. Wraz z ofertą należy wpłacić wadium w kwocie 200,00 zł. na rachunek nr 30 1090 2167 0000 0001 1931 4440
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28stycznia 2019 r. r o godz. 0900, w miejscu wskazanym w punkcie 2. Głównym kryterium wyboru oferty będzie najwyższa zaoferowane cena zakupu wierzytelności.
  4. Syndyk zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych licytacji ustnej z oferentami, których oferty będą najwyższe i równorzędne cenowo oraz - na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny - prawo odstąpienia od sprzedaży wierzytelności.
  5. Kontakt, regulamin sprzedaży: 603-132-365, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.