Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

Syndyk ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY BUILDING

Nadrzędna kategoria: ogłoszenia Kategoria: wierzytelności Opublikowano: wtorek, 09, kwiecień 2019

NA SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚCI I KAUCJE GWARANCYJNE

 

Syndyk Daniela Sabady prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Remontowo Budowlany Building ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wierzytelności należących do upadłego opiewających na kwotę 131.427,16 zł

 

* druk w G. Wyborczej Wrocław w dniu 11.04.2019

uznanych na liście wierzytelności w postępowaniu upadłościowym  za kwotę nie niższą niż 85.427,65 zł, oraz kaucji gwarancyjnych opiewających na kwotę 63.529,80 zł za cenę nie niższą niż 41.294,37 zł.

Nabywca zobowiązany będzie do zapłaty wszelkich zobowiązań podatkowych wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do transakcji zakupu.

Przedmioty sprzedaży nie są objęte rękojmią za wady fizyczne i prawne.

Wszelkie informacje dotyczące sprzedaży wraz z regulaminem można uzyskać pod numerem telefonu 519-410-359 oraz w biurze syndyka we Wrocławiu przy ulicy Czarnieckiego 56/4.

Oferty zakupu należy składać do dnia 24 kwietnia 2019 r . do godziny 12.00 bezpośrednio w biurze syndyka .