Agencja Reklamowa Dorota Dobiejewska, ul. Terenowa 6E, 52-231 Wrocław, telefon: 71 717 01 55 | (c) mediafit

Syndyk ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY BUILDING

Nadrzędna kategoria: ogłoszenia Kategoria: wierzytelności Opublikowano: poniedziałek, 06, maj 2019

NA SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚCI

 

* G. Wyborcza Wrocław - 8.05.2019

 

Syndyk Daniela Sabady prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Remontowo Budowlany Building ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wierzytelności należących do upadłego opiewających na kwotę 131.427,16 zł  uznanych na liście wierzytelności w postępowaniu upadłościowym  

za kwotę nie niższą niż 65.713,58 zł,

oraz

kaucji gwarancyjnych opiewających na kwotę 63.529,80 zł

za cenę nie niższą niż 41.294,37 zł.

Nabywca zobowiązany będzie do zapłaty wszelkich zobowiązań podatkowych wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do transakcji zakupu.

Przedmioty sprzedaży nie są objęte rękojmią za wady fizyczne i prawne.

Wszelkie informacje dotyczące sprzedaży wraz z regulaminem można uzyskać pod numerem telefonu 519-410-359 oraz w biurze syndyka we Wrocławiu przy ulicy Czarnieckiego 56/4.

Oferty zakupu należy składać do dnia 23 maja 2019 r . do godziny 12.00 bezpośrednio w biurze syndyka.