SYNDYK SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI WIERZYTELNOŚCI

Syndyk HERIM

Syndyk Prywatnego Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „HERIM” Ryszard Płóciennik Spółka Jawna w upadłości likwidacyjnej we Wrocławiu ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wierzytelności:

1/. wierzytelność na kwotę główną 191.600,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych i kosztami procesu, 

za cenę nie niższą niż 50%  kwoty należności głównej, tj. 95.800 zł

2/. wierzytelność wynikająca z aktu notarialnego z klauzulą wykonalności z dnia 8.03.2018 r. co do obowiązku zapłaty kwoty 9.347.236,37 zł .

za cenę nie niższą niż 70% kwoty należności głównej tj. 6.543.065,50 zł.

Zabezpieczeniem przedmiotowej wierzytelności jest hipoteka ustanowiona na kwotę 8.000.000,00 zł  na nieruchomościach położonych w Mietkowie

3/. wierzytelność na kwotę główną 3.564,54 zł wraz odsetkami ustawowymi i kosztami procesu

za cenę nie niższą niż 20% kwoty należności głównej, tj. 712,90 zł

Wszelkie informacje na temat przedmiotu i warunków sprzedaży opisanych w ogłoszeniu dostępne są bezpośrednio w Kancelarii Syndyka we Wrocławiu przy ul. Czarnieckiego 56/4 oraz pod nr tel. 519 410 359, mail: pkoszczuk.biurosyndyka@gmail.com

Oferty wraz z niezbędnymi oświadczeniami wynikającymi z regulaminu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 października 2019  roku do godziny 12.00  bezpośrednio w siedzibie Syndyka we Wrocławiu przy ul. Czarnieckiego 56/4

scroll to top