SYNDYK SPRZEDA MIESZKANIE W LUBYCZY KRÓLEWSKIEJ, POWIAT TOMASZOWSKI

Lubycza-Królewska.jpg

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – Nowak A./Koszczuk

http://wyborcza.pl/0,0.html

DRUK – Gazeta Wyborcza Lublin – 06.08.2019, Tygodnik Zamojski – 07.08.2019

Przedmiotem sprzedaży z wolnej ręki  jest należące do upadłego prawo własności nieruchomości lokalu mieszkalnego o powierzchni 71,90 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o powierzchni 15,10 m² oraz udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu wynoszącym 183/1900, położonego w budynku mieszkalnym w Lubyczy Królewskiej przy ul. Dolnej 6A/6, powiat tomaszowski.

Dla nieruchomości  prowadzona jest  księga wieczysta o nr :

► ZA1T/00046511/1 dla lokalu, 

► ZA1T/00046507/0  dla budynku i gruntu.

Minimalna cena sprzedaży została ustalona na kwotę  130.000,00 zł

Osoby zainteresowane udziałem w procedurze sprzedaży mogą uzyskać informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży i zapoznać się z Regulaminem sprzedaży w siedzibie  Syndyka, 53-651 Wrocław, ul. Czarnieckiego 56/4, tel. 519 410 359

Oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 września 2019 roku do godziny 12, bezpośrednio w siedzibie Syndyka we Wrocławiu przy ul. Czarnieckiego 56/4.

Oferty, które faktycznie wpłyną  po terminie określonym powyżej nie będą brały udziału w procedurze sprzedaży.                                                                       

Oferty winny być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  „Lubycza Królewska”

scroll to top