SYNDYK OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI – SAMOCHODY, PRZYCZEPY, MASZYNA WIERTNICZA PIONOWA

Syndyk NANOTEL

Syndyk masy upadłości Nanotel S.A. sprzeda :

1/. Maszynę wiertniczą pionową, typ GEMROK 6000, rok prod. 2008,  za cenę nie niższą niż 60.000,00 zł netto + VAT według stawki 23%.

2/. Samochód ciężarowy VOLVO, typ FH12, rok prod. 2004, nr rej. DW 495MY, za cenę nie niższą niż 23.000,00 zł netto + VAT według stawki 23%

3/. Samochód specjalny MAN, typ 15.264 LLC, rok prod. 1997, nr rej. DW041WE, za cenę nie niższą niż 14.000,00 zł netto + VAT według stawki 23%

4/. Przyczepę ciężarową WIOLA, , rok prod. 2014, nr rej. DW 458NP, za cenę nie niższą niż 4.550,00 zł netto + VAT według stawki 23% + stelaż czterosekcyjny, typ Maxi, za cenę nie niższą niż 1.250,00 zł netto + VAT według stawki 23% (sprzedaż łącznie z przyczepą na której jest zainstalowany). Łącznie zestaw za cenę nie niższą niż 5.800,00 zł netto + VAT według stawki 23%

5/. Przyczepę ciężarową WIOLA, , rok prod. 2014, nr rej. DW 281NP, za cenę nie niższą niż 4.200,00 zł netto + VAT według stawki 23%

6/. Niekompletny lokalizator trasy kabli, typ 3M Dynatel 2210, rok prod. 2012, za cenę nie niższą niż 850 zł netto + VAT według stawki 23%

7/. Urządzenie wielofunkcyjne Canon, typ IRC2380i, rok prod. 2014,  za cenę nie niższą niż 225 zł netto + VAT według stawki 23%

●▬ Oględziny po wcześniejszym ustaleniu pod nr tel. 609 496 187.   ●▬ Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu pisemnego i ewentualnej uzupełniającej aukcji. ●▬ Oferty pisemne, w języku polskim, w zaklejonych kopertach, ze wskazaniem numeru księgi wieczystej nieruchomości/ nazwy i nr pozycji ogłoszenia ruchomości której oferta dotyczy, złożone  mają być osobiście lub listem poleconym (w tym przypadku decyduje data wpływu) w terminie do 16 października 2019 r do godz. 15.00 w Kancelarii Syndyka Łukasza Welcer, ul. Rakietowa 11/11, 54 – 615 Wrocław. ●▬ Rozpoznanie ofert i ewentualne ustne aukcje uzupełniające zostaną przeprowadzone w dniu 17 października 2018 r. o godzinie 11.00 w Kancelarii Syndyka Łukasza Welcer, ul. Rakietowa  11/11, 54 – 615 Wrocław. ●▬ Nie można wywodzić skutków prawnych z nieznajomości szczegółowego regulaminu sprzedaży zamieszczonego na stronie www.prosyndyk.pl

scroll to top