SYNDYK SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI MIESZKANIE PRZY UL. GOŁĘŻYCKIEJ WE WROCŁAWIU

uk-wysoczańska.jpg

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Przedmiotem sprzedaży z wolnej ręki jest należące do upadłej : prawo własności lokalu mieszkalnego o pow. 73,61 m kw., położone przy ul. Gołężyckiej 25 we Wrocławiu, KW nr WR1K/00219832/9 (wraz z przynależną piwnicą o pow. 6,98 m kw.).

Minimalna cena sprzedaży została ustalona na kwotę 380.000,00 zł.

Osoby zainteresowane udziałem w procedurze sprzedaży mogą uzyskać informacje dotyczące przedmiotu i zapoznać się z Regulaminem sprzedaży w siedzibie Biura Syndyka, 53-651 Wrocław, ul. Czarnieckiego 56/4, tel. 519 410 359.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 października  2019 roku do godziny 12, bezpośrednio w Biurze Syndyka we Wrocławiu przy ul. Czarnieckiego 56/4.

Oferty, które faktycznie wpłyną do Biura po terminie określonym powyżej nie będą brały udziału w procedurze sprzedaży.

scroll to top