SYNDYK OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI – WYPOSAŻENIE PRZEDSZKOLA

Syndyk DCES

Przetarg na sprzedaż ruchomości w drodze z wolnej ręki wyposażenia przedszkola,  wchodzącego w skład masy upadłości Bohdana Tomaszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Dziecięce Centrum Edukacyjno- Sportowe Tomaszewski Bohdan

Syndyk masy upadłości Bohdana Tomaszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Dziecięce Centrum Edukacyjno- Sportowe Tomaszewski Bohdan ogłasza przetarg na sprzedaż ruchomości :

1/. Sprzedaż ruchomości nastąpi w drodze przetargu, którego warunki opisuje Regulamin Sprzedaży.

2/. Oferty należy składać począwszy od dnia ogłoszenia o sprzedaży (brak daty końcowej), oznaczając je opisem „OFERTA – Ruchomości – Dziecięce Centrum Edukacyjno- Sportowe Tomaszewski Bohdan, sygnatura akt VIII GUp 274/18”:

– w formie wiadomości e-mail na adres kancelaria@syndyk-switalski.pl lub

– listownie (zaleca się przesyłkę poleconą – celem jednoznacznego określenia daty doręczenia) na adres: KANCELARIA DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO Mikołaja Świtalskiego, ul. Pawła Włodkowica 10/3, 50-072 Wrocław lub

– osobiście – w biurze Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Mikołaja Świtalskiego, ul. Pawła Włodkowica 10/3, 50-072 Wrocław (w dni powszednie, w godzinach od 10:00 do 15:00).

3/. Otwarcie i rozpoznanie ofert następowało będzie niezwłocznie po ich wpływie

4/. Szczegółowe warunki Przetargu zostały określone w Regulaminie Przetargu dostępnym:

– na stronie www.syndyk-switalski.pl

– w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego we Wrocławiu przy ul. ul. Pawła Włodkowica 10/3 (w dni powszednie, w godz.  od 10:00 do 15:00).

6. Z przedmiotami sprzedaży można zapoznać się w miejscu ich przechowywania przy ul. Poprzecznej 80  we Wrocławiu, po wcześniejszym potwierdzeniu terminu oględzin dokonanym  telefonicznie (tel. 503 448 402).

scroll to top