SYNDYK ZAPRASZA DO NEGOCJACJI W SPRAWIE WYNAJMU NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. KASPRZAKA 3 ((CENTRUM HANDLOWE ART-DOM) W ŁODZI

Syndyk “M. Zieliński”

Syndyk masy upadłości Mariana Zielińskiego – wspólnika Art-Dom MM Zielińscy Sp. j. w upadłości likwidacyjnej zaprasza do negocjacji w sprawie wynajmu w całości nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Kasprzaka 3 (Centrum Handlowe Art-Dom).

Przedmiotem wynajmu jest: utwardzona działka o powierzchni ok. 1.5 ha z halą handlową o pow. ok. 5000 m2 oraz biurami o pow. ok. 800 m2. Umowa może przewidywać możliwość podnajmu. Obecnie obiekt jest w dużej części wykorzystywany jako sklep meblowy oraz AGD.

Równolegle z najmem syndyk będzie prowadził działania zmierzające do sprzedaży obiektu. Umowa byłaby zawierana na czas określony, nie później niż do dnia sprzedaży obiektu.

Zgłaszając udział w negocjacjach należy przedstawić w szczególności: dane oferenta, wstępną propozycję miesięcznego czynszu najmu, sposób zabezpieczenia umowy, opis planowanej działalności na obiekcie oraz informacje o doświadczeniu oferenta i jego wiarygodności finansowej. W zależności od ilości oferentów zostanie opracowany i przedstawiony regulamin negocjacji regulujący zasady prowadzenia negocjacji i wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zgłoszenie powinno nastąpić w formie pisemnej lub e-mail w terminie do dnia 28 listopada 2019 roku, godz. 15.00. Adres: Kancelaria radcy prawnego Michał Raj, ul. Wigury 30a lok. 11, 90-319 Łódź, e-mail: kancelaria@upadlosci-lodz.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem kancelaria@upadlosci-lodz.pl lub pod nr tel. 533 745 415.

scroll to top