SYNDYK OGŁASZA SPRZEDAŻ PAKIETU TRZECH WIERZYTELNOŚCI

Syndyk KS Projekt14

http://wyborcza.pl/0,0.html

Druk – Gazeta Wyborcza Wrocław – 12.11.2019

Druk – Gazeta Wrocławska – 12.11.2019

SYNDYK KS Projekt 14 Sp. z o.o. Sp. k. we Wrocławiu sprzeda WIERZYTELNOŚCI o łącznej wartości nominalnej 1.999.988,16 zł (bez odsetek)

za cenę nie niższą niż 50.000,00 zł   

Oferty pisemne zakupu pakietu trzech wierzytelności (os. fiz.) można składać w Biurze Syndyka we Wrocławiu (53-660) przy ul. Sokolniczej 34/38 (pok. 110) lub pocztą do 26.11.2019 r., do godz. 15.00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg-wierzytelności”.

Syndyk zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Regulamin przetargu wraz z wykazem wierzytelności można otrzymać e-mailem.

Informacje telefonicznie pod numerem : + 48 668 48 24 24. 

scroll to top