OKAZJA – SYNDYK SPRZEDA SAMOCHÓD

Image.jpeg

Syndyk International Deco Logistics

Syndyk Masy Upadłości International Deco Logistics Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Borku Strzelińskim ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki samochodu wchodzącego w skład masy upadłości

1/. Przedmiotem przetargu jest samochód marki Volkswagen Caddy Diesel MR 05 E4 2.3t, w wersji TDI Life, kombi 5 drzwiowy i 5 osobowy, kolor czarny, o pojemności 1896 ccm / 55 kW (75 KM), rok produkcji 2006, numer VIN WV2ZZZ2KZ6X074128, z przebiegiem 369 371 km, o numerze rejestracyjnym DST02500 za cenę nie mniejszą niż 6.100,00 zł netto.

2/. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty na warunkach określonych w Regulaminie Przetargu oraz wpłata wadium w wysokości stanowiącej 10% wartości netto składanej oferty, na rachunek masy upadłości prowadzony w Santander Bank Polska S.A. o numerze 04 1090 2398 0000 0001 3707 8067, w terminie do dnia 3 lutego 2020r. (data zaksięgowania na rachunku masy upadłości).

3/. Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać pod nr tel. 71 349-34-43, 507-865-492 na stronie ardobiejewska.pl oraz w biurze Syndyka we Wrocławiu przy ul. Trzemeskiej 6/7 w godz. od 11:00 do 15:00.

4/. Oferta stanowi załącznik do ogłoszenia.

5/. Oferty pisemne składać należy w zamkniętych kopertach na adres: Syndyk Masy Upadłości International Deco Logistics Sp. z o.o. w upadłości, ul. Trzemeska 6/7, 53-679 Wrocław, z adnotacją „Przetarg samochód”, do dnia 3 lutego 2020r. (data wpływu oferty do biura Syndyka).

6/. Oferty, które wpłyną do Biura Syndyka po dniu 3 lutego 2020r. nie będą rozpatrywane.

7/. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione statutowo do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

8/. Przedmiot przetargu można oglądać na parkingu firmy GTD auto Dariusz Grzelec, ul. Szwajcarskiej 11, Wrocław w godz. od 11:00 do 15:00 jedynie po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu – tel. 71 349-34-43, 507-865-492.

9/. Syndyk zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

scroll to top