SYNDYK OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI POPIELÓW – WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

DSC08236.jpg

SONY DSC

Syndyk Metal Hahn

http://wyborcza.pl/0,0.html

http://www.komunikaty.pl/komunikaty/

Gazeta Wyborcza Kraj – 06.02.2020

Syndyk masy upadłości przedsiębiorstwa Metal Hahn Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 363722, NIP: 9910472870) ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Popielów (woj. opolskie, 46-090, ul. Szenwalda 38B)

– za cenę nie niższą niż 538.500,00 zł NETTO (pięćset trzydzieści osiem tysięcy pięćset zł).

Nieruchomość o powierzchni 0,3960 ha zabudowana jest budynkiem produkcyjnym z częścią biurowo-socjalną i budynkiem magazynowo produkcyjnym (KW nr OP1B/00021508/6).

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 53.850,00 zł, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości nr 71 1090 2138 0000 0001 1436 7239 najpóźniej w dniu 09 marca 2020r.

Oferty można złożyć do 09 marca 2020 r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 1/16 – przetarg” na adres Biuro Syndyka Masy Upadłości ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście w Biurze Syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 marca 2020 r. o godz. 09:00 w Biurze Syndyka, ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole.

Z regulaminem przetargu oraz opisem i oszacowaniem można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi” lub osobiście w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248.

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić. Oferenci z tego tytułu nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

Kontakt : tel. 692 869 248, e-mail: m.wrobel@syndyk.opole.pl www.syndyk.opole.pl

scroll to top