SYNDYK SPRZEDA PRZEDSIĘBIORSTWO – ATRAKCYJNE PRZEDSIĘBIORSTWO W BRZEGU – ŚWIETNY TEREN NA FIRMĘ TRANSPORTOWĄ LUB PRODUKCYJNĄ DOSKONALE SKOMUNIKOWANY Z DK-94

SDC13692.jpg

Syndyk Sobet SA

http://wyborcza.pl/0,0.html

http://www.komunikaty.pl/komunikaty/

Gazeta Wyborcza Opole – 11.02.2020

https://nto.pl/

Nowa Trybuna Opolska – 11.02.2020

Syndyk masy upadłości Sobet SA w upadłości likwidacyjnej w Brzegu (49-305), ul. Starobrzeska 67, tel. 77-444-34-80, info@sobet.pl, ogłasza konkurs na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłej spółki, ukształtowanego w toku czynności syndyka, obejmującego prawo użytkowania wieczystego działek o łącznej pow. 1,1189 ha  w Brzegu, ul. Starobrzeska 67, zabudowanych budynkiem siedziby upadłej spółki (budynek wyposażony w nowy i nowoczesny olejowy kocioł grzewczy Vaillant), halami i obiektami, na których zgromadzono także używane materiały niewbudowane, według spisu dostępnego w biurze syndyka w Brzegu,

o cenie wywołania łącznej 1.000.000 zł.

Dopuszczalne jest też złożenie odrębnych ofert na wszystkie lub poszczególne działki spółki w Brzegu na warunkach regulaminu sprzedaży.

Jako komplet za najwyższą zaproponowaną cenę brutto (z VAT), nie niższą niż 3.900 zł, mogą być sprzedane urządzenia i narzędzia do prac budowlano – montażowych (m.in. piła do asfaltu, pompy hydrauliczne i wodne – łącznie 15 urządzeń) wraz ze znakami drogowymi i informacyjnymi (ok. 150 szt.).

Oferty na zakup wskazanych składników wraz z oświadczeniem o stanowczym zamiarze zawarcia umowy oraz oferowaną ceną zakupu, a także identyfikujące oferenta oraz jego pełnomocników lub reprezentantów, podpisanych pod ofertą, należy składać pod wskazanym adresem Biura Syndyka z dopiskiem, której pozycji dotyczą, do dnia 30.03.2020 r. do godz. 15,00, a ich publiczne otwarcie nastąpi w tym samym miejscu dnia następnego o godz. 10.00.

Najpóźniej po otwarciu ofert syndyk może odwołać przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa i działek. Szczegółowe warunki postępowania i oferty, dostępne są w Biurze Syndyka w Brzegu lub na stronach www.ardobiejewska.pl oraz na www.sobet.pl

Kontakt – tel. 77-444-34-80, info@sobet.pl

scroll to top