SYNDYK MIROSŁAW STANISŁAWSKI OGŁASZA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI UDZIAŁ 4/6 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ PRZY UL. SZCZECIŃSKIEJ 5G WE WROCŁAWIU

Syndyk Ewli

http://wyborcza.pl/0,0.html

http://www.komunikaty.pl/komunikaty/

Gazeta Wyborcza Kraj – 12.02.2020

Syndyk Masy Upadłości „EWLI” sp. z o.o. w upadłości (sygn. akt: VIII GUp 164/19) Mirosław Stanisławski sprzeda z wolnej ręki udział 4/6 nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we Wrocławiu przy ulicy Szczecińskiej 5g, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 10/22 o powierzchni 1391 m2 (AM-6, obręb 0049 – Żerniki) o nr kw WR1K/00129494/9 za kwotę nie mniejszą niż 540 000 zł (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy złotych) netto.

Oferty kupna należy kierować na adres kancelarii syndyka (ul. Bolesława Prusa 1/49, 50-319 Wrocław). Oferta powinna zawierać dokładne oznaczenie oferenta, oferowaną cenę kupna, pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym Nieruchomości, pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją, czytelny podpis oferenta.

Oferty mogą wpływać do 16 marca 2020 r.

Regulamin sprzedaży oraz operat szacunkowy nieruchomości jest dostępny w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VIII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych a także w kancelarii syndyka.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z syndykiem – nr tel. +48 887 874 603, e-mail : mstanislawski@doradca-stanislawski.pl

scroll to top