SYNDYK SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI PAKIET WIERZYTELNOŚCI

Syndyk Zakłady Mięsne „JANDAR”

Syndyk masy upadłości Zakładów Mięsnych „JANDAR” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Woźnikach sprzeda z wolnej ręki pakiet wierzytelności przysługujących upadłemu o wartościach nominalnych 1.652.448,39 zł

za cenę najwyżej zaoferowaną nie niższą niż 21.500,00 zł (dwadzieścia jeden tysięcy pięćset złotych)

Pisemne oferty, zgodne z regulaminem przetargu, należy składać do 10 marca 2020 roku do godz. 14:00 w biurze syndyka w Częstochowie przy ulicy Dąbrowskiego 52/1.

Lista oferowanych wierzytelności, regulamin przetargu, dodatkowe informacje dostępne w biurze syndyka, telefon nr +34 361 45 07.

Pytania proszę kierować na adres mailowy kancelaria12@op.pl

scroll to top