NA SPRZEDAŻ PAKIET WIERZYTELNOŚCI – SYNDYK OGŁASZA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI PAKIETU WIERZYTELNOŚCI ZA 20% WARTOŚCI NOMINALNEJ

Syndyk Nordstern Logistic Group

Syndyk masy upadłości Nordstern Logistic Group Sp. z o.o. w Gliwicach (KRS 0000496510) w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy (sygn. akt XII GUp 70/18) sprzeda z wolnej ręki pakiet wierzytelności o wartości 151.710,10 zł przysługujących upadłemu, za 20% wartości nominalnej. Syndyk zaprasza do składania ofert w konkursie ofertowym,

z ceną wywoławczą – 31.661,01 zł.

Regulamin przetargu wraz ze spisem należności można uzyskać składając zapytanie mailowe na adres: gliwice@hagen.law lub w kancelarii syndyka – Al. Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice. Dokumenty źródłowe dla oferentów dot. przelewanych wierzytelności są dostępne do wglądu w kancelarii syndyka. tel: (+48) 323070762

Ofertę zgodną z regulaminem przetargu należy złożyć w formie pisemnej do siedziby Syndyka w terminie do 31 marca 2020 r. Oferta powinna zawierać dopisek – „sprzedaż wierzytelności Nordstern”. Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 31 marca 2020 r. o godzinie 16:00.

Kontakt : tel. : +48 32 307 07 62, e-mail : gliwice@hagen.law

scroll to top