SYNDYK OGŁASZA KONKURS OFERT NA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W POSTACI OBIEKTU HOTELOWEGO „MAJESTIC” POŁOŻONEGO W KARPACZU

ef-7-hotel-majestic-zdj.-5.jpg

Syndyk Majestic

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż  z wolnej ręki zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci obiektu hotelowego „MAJESTIC” położonego w Karpaczu

PRZEDMIOT  SPRZEDAŻY:

Obiekt hotelowy o nazwie „MAJESTIC”  na około 65 miejsc noclegowych wraz z wyposażeniem położony w Karpaczu, woj. dolnośląskie.

Sprzedaż obejmuje ogół składników materialnych i niematerialnych wg stanu na dzień konkursu ofert stanowiących zwarty gospodarczo kompleks przeznaczony do prowadzenia działalności hotelarskiej.

Oznaczenie nieruchomości : prawo własności działki nr 230/5 o powierzchni 0,1795 ha położonej w Karpaczu przy ul. Karkonoskiej 3, zabudowanej budynkiem typu hotelowego o powierzchni użytkowej 1.405,80 m.kw. wraz z wyposażeniem, dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze  Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr JG1J/00008409/1.

Sprzedaż nieruchomości  dokonywać się  będzie w trybie przepisów Prawa upadłościowego  Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r., Tekst jednolity z dnia 22 listopada 2017 r.  (Dz.U. 2017, poz.2344) z późniejszymi zmianami.

Cena: 4.250.000,00 zł ( słownie: cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy zł).

Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 7 kwietnia 2020 r. o godz. 9.00  w Kancelarii Syndyka, ul. Bankowa 32, 58-500 Jelenia Góra.

Regulamin konkursu ofert  i szczegółowe informacje dotyczące sprzedawanej nieruchomości można uzyskać pod numerem telefonu 601 993 499, e-mail: musialowska@syndykmediator.pl

Kontakt : + 48 601 993 499, e-mail: musialowska@syndykmediator.pl

scroll to top