NA SPRZEDAŻ SAMOCHODY ORAZ MASZYNY I URZĄDZENIA – ZARZĄDCA MASY SANACYJNEJ DRG – AGRO GROUP OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI RUCHOMOŚCI W POSTACI SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH ORAZ MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, OBRÓBKI METALI

20190725_115802.jpg

Zarządca DRG Agro Group

http://wyborcza.pl/0,0.html

http://www.komunikaty.pl/komunikaty/

Gazeta Wyborcza Wrocław – 07.03.2020

I/. Zarządca masy sanacyjnej dłużnika Daniela Gogolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą DRG – AGRO GROUP Daniel Gogolewski z siedzibą w Tuszynie ogłasza przetarg na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości w postaci :

1/. pojazdów samochodowych,

2/. maszyn przemysłowych, obróbki metali (giętarki, tokarki itp.) :

  L.p.   Marka   Rok prod.   Nr rej. Wartość szacunkowa netto w zł
1/. AUDI A4 2.0 TDI 2004 DDZ AH94 6.561,00
2/. AUDI Q7 V12 2009 DDZ 02192 52.488,00
3/. AUDI Q7 4.2 TDI 2008 DDZ AU54 29.524,50
4/. CITROEN NEMO 1.4 2009 DZA TX54 4.592,70
5/. VOLVO V50 1.6 2005 DDZ 97H8 4.264,65
6/. Scania R420 DDZ FR79 2011 DDZ FR79 68.850,00
7/. MERCEDES BENZ ATEGO 815 2003 DDZ 35N3 9.841,50
8/. NACZEPA SCHMITZ 2003 DDZ CP30 16.402,50
9/. NACZEPA KRONE SDP-27 2003 DDZ 2Y64 4.592,70
10/. GIĘTARKA TRZPIENIOWA DO RUR I PROFILI TRANSFLUID DB2076K-SPS     100.000,00
11/. OSTRZAŁKA PIŁ TARCZOWYCH DO METALU LOROCH SW 630-ST     50.000,00

II/. Oferty na zakup ruchomości należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg” w terminie do dnia 27 marca 2020 roku, pocztą na adres siedziby przedsiębiorstwa dłużnika w Tuszynie, 58-207 Tuszyn 6 lub w sekretariacie w dni robocze w godz. 8.00 – 16.00. W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem poczty o zachowaniu terminu złożenia  decyduje data wpływu oferty. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 marca 2020 roku o godzinie 11.00 w siedzibie firmy DRG – AGRO GROUP w Tuszynie.

III/. Warunkiem przyjęcia oferty do rozpatrzenia jest wpłata przez oferenta wadium w wysokości 10 % ceny wywołania. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy masy sanacyjnej nr PKO BANK POLSKI 98 1020 5095 0000 5502 0159 2922  w terminie zakreślonym do składania ofert. Dowód wpłaty wadium należy załączyć do oferty. Zawartość oferty oraz inne warunki przetargu określa Regulamin przetargu zamieszczony na stronie internetowej : 

https://www.drg-agro.pl/przetargi,an32.html,   www.ardobiejewska.pl

oraz dostępny do wglądu w siedzibie przedsiębiorstwa dłużnika w Tuszynie.

IV/. W przypadku złożenia równorzędnych ofert może być przeprowadzona dodatkowa licytacja na zasadach określonych w regulaminie przetargu.

V/. Zarządcy służy możliwość odwołania w całości lub części postępowania na sprzedaż nieruchomości lub też jego unieważnienia, na każdym etapie postępowania, bez podania jego przyczyny.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem +48 519-069-689 bądź pocztą elektroniczną – e-mail  : pziemiec@gmail.com

scroll to top