SYNDYK OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚCI

obraz-2-2.png

Syndyk PPW Araj

http://wyborcza.pl/0,0.html

http://www.komunikaty.pl/komunikaty/

Gazeta Wyborcza Wrocław – 18.03.2020

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno Wdrożeniowego „ARAJ” sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej z/s w Kątach Wrocławskich sprzeda w drodze przetargu wierzytelność wchodzącą w skład masy upadłości przysługującą od członków zarządu oraz pełnomocnika zarządu z tytułu wyrządzenia spółce szkody w wysokości 4.362.641,75 zł (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści jeden 75/100 złotych).

●▬ Osoby zainteresowane kupnem proszone są o składanie ofert spełniających warunki regulaminu w terminie do dnia 3 kwietnia 2020 r. osobiście lub drogą pocztową.

●▬ O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do biura Syndyka.

●▬ Regulamin sprzedaży można uzyskać na stronie internetowej: www.ardobiejewska.pl, zaś informację o przetargu i przedmiocie sprzedaży pod numerem tel. 71 79 47 997 w godz. 9:00 –  15:00.

scroll to top