SYNDYK SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI PAKIET WIERZYTELNOŚCI

obraz-2-1.png

Syndyk AUB

http://wyborcza.pl/0,0.html

http://www.komunikaty.pl/komunikaty/

Gazeta Wyborcza Wrocław – 24.03.2020

Syndyk masy upadłości AUB Sp. z o. o w upadłości likwidacyjnej we Wrocławiu Sygn. akt VIII GUp 70/13 sprzeda z wolnej ręki w konkursie ofert pisemnych pakiet wierzytelności pozabilansowych

za najwyższą zaoferowaną cenę.

Oferty zakupu należy składać w terminie do dnia 31.03.2020 roku do godz. 10:00 zgodnie z treścią Regulaminu.

Regulamin sprzedaży i szczegółowe informacje do wglądu w kancelarii Syndyka: 53-137 Wrocław Al. Wiśniowa 36A pok. 218, tel. 607 08 07 81.

Regulamin dostępny jest także na stronie internetowej www.ardobiejewska.pl

Kontakt : tel. 607 08 07 81.

scroll to top