SYNDYK PROWADZI POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE W SPRAWIE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W NAMYSŁOWIE PRZY UL. DRZEWIECKIEGO 3

obraz-2-2.png

Syndyk PW Margo

http://wyborcza.pl/0,0.html

http://www.komunikaty.pl/komunikaty/

Gazeta Wyborcza Opole – 12.05.2020

Syndyk masy upadłości PW MARGO Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Namysłowie (nr KRS: 0000486808) informuje o prowadzeniu postępowania przetargowego w sprawie sprzedaży z wolnej ręki, na zasadach wskazanych w Regulaminie nieruchomości gruntowej położonej w Namysłowie przy ul. Drzewieckiego 3, działka nr 612/2 o pow. 0,5226 ha, zabudowanej budynkiem produkcyjno – magazynowym, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi KW nr OP1U/00085296/0,

za cenę nie niższą niż (netto) 910.000,00 zł (słownie: dziewięćset dziesięć tysięcy złotych).

Szczegółowe informacje o przedmiocie, terminie, miejscu i warunkach sprzedaży określa Regulamin dostępny w Kancelarii Syndyka i na stronach: www.upadlosci24.pl, www.kaczmarekskonieczna.pl. Informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać także pod numerem telefonu 71 322-00-85.

scroll to top