SYNDYK SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI MIESZKANIE – UL. ŚW. JÓZEFA – TORUŃ

9-1.jpg

Syndyk Rodonit

http://wyborcza.pl/0,0.html

http://www.komunikaty.pl/komunikaty/

Gazeta Wyborcza Toruń-Bydgoszcz – 12.05.2020

Syndyk masy upadłości Soni Stawowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Konserwacji Zabytków „RODONIT” Sonia Stawowska w upadłości we Wrocławiu sprzeda z wolnej ręki

lokal mieszkalny nr 10, położony w Toruniu przy ul. św. Józefa 60-64, który to lokal stanowi odrębną nieruchomość, związaną z wynoszącym 3710/214600 udziałem w nieruchomości wspólnej – w prawie użytkowania wieczystego oraz wspólnych częściach budynku i urządzeniach, dla której to nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy w Toruniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr TO1T/00092511/6

za cenę nie niższą niż cena oszacowania 225.000 zł netto

(dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych)

Osoby zainteresowane kupnem proszone są o składanie ofert spełniających warunki Regulaminu sprzedaży w terminie do dnia 8 lipca 2020 r. do godz. 16.00 pod adres: Kancelaria syndyka ul. Ostrowskiego 7 lok. 107, 53-238 Wrocław, osobiście lub drogą pocztową.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Kancelarii syndyka.

Dodatkowe informacje o przetargu oraz Regulamin sprzedaży można uzyskać w Kancelarii syndyka we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 7 lok. 107, telefonicznie pod numerem (71) 339-28-09 lub drogą elektroniczną pod adresem: biuro@krpfides.pl.   

scroll to top