OKAZJA !!! ATRAKCYJNA NIERUCHOMOŚĆ (WRAZ Z WYPOSAŻENIEM) O OBNIŻONEJ CENIE, Z MOŻLIWOŚCIĄ UISZCZENIA JEJ CZĘŚCI W RATACH, STANOWIĄCA CENTRUM LOGISTYCZNO – MAGAZYNOWE, POŁOŻONA NIEDALEKO OD WROCŁAWIA I 10 KM OD AUTOSTRADY A4

rzut.jpg

Syndyk International Deco Logistics Sp. z o.o. w upadłości

http://wyborcza.pl/0,0.html

http://www.komunikaty.pl/komunikaty/

Gazeta Wyborcza Kraj – 19.05.2020

1/. Przedmiotem sprzedaży jest centrum logistyczno – magazynowe wraz z wyposażeniem położone w Borku Strzelińskim przy ul. Nowowiejskiej 1, w granicach działki nr 407/8 o powierzchni 6,7600 ha, AM-2, obręb Borek Strzeliński, gmina Borów, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1T/00026170/8, o powierzchni użytkowej budynków magazynowo – administracyjnych 18 848 m2 wraz z wyposażeniem

za łączną cenę nie niższą niż 6 831 280,00 zł netto

2/. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty na warunkach określonych w Regulaminie Przetargu oraz wpłata wadium w wysokości 500 000 zł na rachunek masy upadłości prowadzony przez

Santander Bank Polska S.A. nr konta 04 1090 2398 0000 0001 3707 8067 w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.

3/. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać na stronie internetowej www.ardobiejewska.pl oraz pod nr tel. 71 349-34-43, 507-865-492 w godz. od 11:00 do 15:00.

4/. Oferty pisemne składać należy w zamkniętych kopertach na adres: International Deco Logistics Sp. z o.o. w upadłości ul. Trzemeska 6/7, 53 – 679 Wrocław z adnotacją „Przetarg” w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. 5/. W przetargu istnieje możliwość zakupu nieruchomości uiszczając część ceny  w ratach w okresie do dnia 31 marca 2021 r.

6/. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

scroll to top