SYNDYK ZAPRASZA DO NEGOCJACJI W SPRAWIE DZIERŻAWY I SPRZEDAŻY ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W NAMYSŁOWIE

obraz-8.png

Syndyk Pro Service

http://wyborcza.pl/0,0.html

http://www.komunikaty.pl/komunikaty/

Gazeta Wyborcza Opole – 22.05.2020

Syndyk  PW Pro Service sp. z o.o.,  w upadłości w Namysłowie wydzierżawi a następnie sprzeda z wolnej ręki zorganizowaną część przedsiębiorstwa

Oferta obejmuje zorganizowaną część przedsiębiorstwa tj. :

  1. a/. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Namysłowie, przy ul. Drzewieckiego 1, na działkach 12/4, 12/5 i 12/9 o pow. 1, 5218 ha, zabudowanej budynkami  stanowiącymi odrębną własność oraz nieruchomości, urządzenia  i  wyposażenie  zaliczone do infrastruktury integralnej z nieruchomościami, objęte księgą wieczystą KW nr OP1U/00067973/8;
  2. b/. nieruchomość gruntową niezabudowaną w granicach działki 12/30 o pow. 0,1129 ha, objętą księgą wieczystą KW nr OP1U/00068547/0.

Przedmioty sprzedaży wskazane w pkt. a i b podlegają łącznej sprzedaży.

Cena minimalna wywoławcza łączna za obie nieruchomości to 2 149 000,00 zł.

Umowa sprzedaży poprzedzona będzie umową dzierżawy na okres minimum 3 miesięcy za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 10 000,00 zł netto miesięcznie czynszu dzierżawnego.

Szczegółowe informacje o przedmiotach, trybie i warunkach określa Regulamin, dostępny w Kancelarii Syndyka oraz na stronach: www.ardobiejewska.pl, www.upadlosci24.pl, www.kaczmarekskonieczna.pl  

Informacje o przetargu można uzyskać telefonicznie pod nr 71 322 00 85.

Przedmiot dzierżawy i sprzedaży  oraz dokumenty można oglądać osobiście – po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania.

scroll to top