BRANŻA BUDOWLANO – USŁUGOWA – OBWIESZCZENIE SYNDYKA O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI

obraz-3-12.png

Syndyk Tulcon SA

http://wyborcza.pl/0,0.html

http://www.komunikaty.pl/komunikaty/

Gazeta Wyborcza Wrocław – 27.05.2020

Syndyk masy upadłości Tulcon SA we Wrocławiu (KRS 0000183664), informuje o rozpoczęciu procedury sprzedaży składników majątkowych wchodzących w skład masy upadłości.

Oferty z dopiskiem “Sprzedaż – TULCON” należy składać w kancelarii syndyka.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania procedury sprzedaży bez podania przyczyny.

Informacje dotyczące przedmiotów przeznaczonych do sprzedaży jak i samej procedury, można uzyskać w kancelarii syndyka w Ślęzie przy ul. Akacjowej 4N lok 2/13, tel. 609 14 68 34, 71 715 11 37 – lwojcikowski.integersa@gmail.com, biuro@mbkkancelaria.pl.

scroll to top