BRANŻA ROLNICZA – SYNDYK OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ RUCHOMOSCI – SAMOCHODY, MASZYNY I URZĄDZENIA

obraz-2-4.png

Syndyk Firma “Langner”

http://wyborcza.pl/0,0.html

http://www.komunikaty.pl/komunikaty/

Gazeta Wyborcza Kraj – 09.06.2020

Syndyk masy upadłości przedsiębiorstwa Firma LANGNER Sławomir Langner w upadłości (NIP: 9910006518) ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

L.P. NAZWA RUCHOMOŚCI
1/. Maszyn rolniczych (m.in. siewniki, widły z „krokodylem”, kultywator, pług, ładowacz czołowy)
2/. Obciążników do traktorów
3/. Całości magazynu części zamiennych i naprawczych do maszyn rolniczych
4/. Całości magazynu odzieży roboczej i codziennego użytku
5/. Zestawu części rowerowych
6/. Samochodów, pługu śnieżnego
7/. Urządzeń do diagnostyki maszyn rolniczych
8/. Innego wyposażenia warsztatu oraz biura

■→ Z regulaminem przetargu, opisem i oszacowaniem oraz zdjęciami sprzedawanych składników można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi” lub osobiście w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. ■→  Na oględziny sprzedawanych składników można umówić się telefonicznie pod numerem 692 869 248. ■→ Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej dla przedmiotów o wartości co najmniej 1.000,00 zł, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości nr 35 1090 2200 0000 0001 0601 1179 najpóźniej w dniu 13 lipca 2020 r. ■→ Oferty można złożyć do 13 lipca 2020r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 17/19 – przetarg” na adres Biuro Syndyka Masy Upadłości (ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole) lub osobiście na adres Biura Syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty. ■→

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 lipca 2020r. o godz. 09:30 w Biurze Syndyka (ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole). ■→ Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić. ■→  Oferenci z tego tytułu nie mają prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

Kontakt – tel. 692 869 248.

scroll to top