SYNDYK OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI – SAMOCHODY OSOBOWE, CIĘŻAROWY, WÓZEK WIDŁOWY I INNE

Obraz-8.png

Syndyk Unilux System

http://wyborcza.pl/0,0.html

http://www.komunikaty.pl/komunikaty/

Gazeta Wyborcza Kraj – 09.06.2020

Syndyk masy upadłości przedsiębiorstwa Unilux System Sp. z o.o. w upadłości (KRS: 372911, NIP: 7543022736) ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż ruchomości:

  L.p.     Nazwa ruchomości Cena netto w zł
1/. Samochód osobowy TOYOTA AYGO (rok prod. 2014)  21.900,00
2/. Samochód osobowy SKODA OCTAVIA II (rok prod. 2006)  5.300,00
3/. Samochód ciężarowy IVECO DAILY (rok prod. 2014) 32.200,00
4/. Wózek widłowy czołowy podnośnikowy CLARK (rok prod. 2000) 3.500,00
5/. Maszyna do formowania metodą termopróżniową wyrobów z tworzyw 10.500,00
6/. Spawarka Inwentorowa Bester 130i-S 194,00

Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości nr 74 1090 2138 0000 0001 3764 6215 najpóźniej w dniu 13 lipca 2020 r.

Oferty można złożyć do 13 lipca 2020r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 137/18 – przetarg” na adres Biuro Syndyka Masy Upadłości ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście w Biurze Syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 lipca 2020r. o godz. 09:00 w Biurze Syndyka, ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole.

Z regulaminem przetargu oraz opisem i oszacowaniem można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi” lub osobiście w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248.

Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić. Oferenci z tego tytułu nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

Kontakt – tel. 692 869 248

scroll to top