UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – SYNDYK OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ DOMEM I ZABUDOWANIEM GOSPODARCZYM

obraz-2-7.png

Upadłość konsumencka – Dowgird/Hnat

http://wyborcza.pl/0,0.html

http://www.komunikaty.pl/komunikaty/

Gazeta Wyborcza Wrocław – 16.06.2020

Syndyk masy upadłości Anny Dowgird, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda w drodze przetargu wchodzącą w skład masy upadłości nieruchomość gruntową o łącznej powierzchni 0,3300 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym wraz z zabudową gospodarczą w granicach działek o numerach 30 i 40 AM-1, położoną w Oleśnicy Małej, w gminie Oława, powiat oławski, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Oławie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1O/00039198/0, za ceną nie niższą niż 70 % wartości oszacowania, tj. 57.330,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści złotych 00/100).

Osoby zainteresowane kupnem proszone są o składanie ofert spełniających warunki Regulaminu
w terminie do dnia 16 lipca 2020 r. do godz. 15.00 osobiście lub drogą pocztową. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do biura syndyka.

Szczegółowe informacje o przetargu oraz Regulamin sprzedaży można uzyskać w biurze syndyka mieszczącym się w Kiełczowie (55-093) przy ul. Agrestowej 20 lok. 21, tel. 600 459 949, w godz. 9:00 – 15:00 oraz na stronie internetowej: www.ardobiejewska.pl

Kontakt – 600 459 949

scroll to top