BRANŻA DRUKARSKA – SYNDYK SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI MASZYNY I URZĄDZENIA DRUKARSKIE

obraz-6-3.png

Syndyk Drukarnia PAN

http://wyborcza.pl/0,0.html

http://www.komunikaty.pl/komunikaty/

Gazeta Wyborcza Wrocław – 16.06.2020

https://gazetawroclawska.pl/

Gazeta Wrocławska – 16.06.2020

Syndyk Wrocławskiej Drukarni Naukowej PAN Sp. z o.o. w likwidacji w upadłości sprzeda z wolnej ręki po cenach obniżonych o 30 %      

1/. Maszyny i urządzenia poligraficzne, w tym m.in.:

L.p. Nazwa urządzenia Cena
1/. zespół do komputer. wywoływania i naświetlania płyt Screen Raptor               11.625 zł
2/. maszyna do druku cyfrowego 1-kolor. Xerox Nuvera 144 EP DSP                   10.268 zł
3/. maszyna do druku cyfrowego 4-kolor. Xerox DCP 700                                       3.186 zł
4/. urządzenie do foliowania papieru i kartonu Proxima MG 725                             5.958 zł
5/. maszyna do zawieszania opraw miękkich Sulby MK 3                                        8.400 zł
6/. maszyna do rylowania i cięcia KRK 138                                                              3.079 zł
7/. maszyna do oprawy bezszyciowej Amigo Plus                                                  53.977 zł
8/. automat falcujący Stahlfolder Ti52                                                                     28.964 zł
9/. automat falcujący (z szyciem) Stahlfolder Ti52 FS 100                                     40.185 zł
10/. prasa do tłoczenia okładek RBZ (tzw. „złociarka”)                                              5.880 zł
11/. falcerka MBO typ K 65-4 KTL                                                                             8.820 zł

2/. Samochód Ford Transit 330M furgon 2.0 TD, r.p. 2004                             →                      5.802 zł

3/. Wózki paletowe (2 szt.) i in. drobne urządzenia.

4/. Materiały zaopatrzeniowe (m.in.: zapasy papieru, kartonu i folii drukarskiej, chemii do druku i introligatorni, tusze, rękawice gumowe).

5/. Wyposażenie admin.-biurowe (komputery stacjonarne, monitory, drukarki, urządzenie       wielofunkcyjne, aparaty tel.,  meble biurowe itp.).

Oferty na piśmie można składać do 30.06.2020 r., do godz. 15.00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg”, w siedzibie upadłej Spółki (53-505 Wrocław, ul. Lelewela 4). Ruchomości można oglądać w dni robocze w godz. 8:00–14:00. Wykazy ruchomości wraz z cenami oraz Regulamin Przetargu można otrzymać e-mailem. Syndyk zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert oraz do unieważnienia lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.         

Informacje tel.: 71 343 45 30 lub 668 482 424. 

scroll to top