SYNDYK SPRZEDA – KONKURS OFERT – UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – SYNDYK SPRZEDA UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ DOMEM JEDNORODZINNYM – GAŁÓW, GMINA MIĘKINIA, POWIAT ŚREDZKI, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

obraz-3-3.png

Upadłość konsumencka – Ostrowska/Mojka

http://wyborcza.pl/0,0.html

http://www.komunikaty.pl/komunikaty/

Gazeta Wyborcza Wrocław – 01.07.2020

Syndyk masy upadłości Grażyny Ostrowskiej sprzeda w drodze konkursu ofert udział 5/6 w nieruchomości gruntowej o powierzchni 903 m2, nr działki 205/15 zabudowanej domem jednorodzinnym, położonej w miejscowości Gałów, w Gminie Miękinia, powiat średzki, województwo dolnośląskie, objętej księgą wieczystą nr WR1S/00036860/4, wraz z udziałem 1/32 w nieruchomości o powierzchni 1173 m2, nr działki nr 205/10 położonej w miejscowości Gałów, w Gminie Miękinia, powiat średzki, województwo dolnośląskie objętej księgą wieczystą nr WR1S/00034672/5 za cenę łączną cenę, nie niższą, niż 148.200,00 złotych.

Zgodnie ze stanem ujawnionym w księdze wieczystej nr WR1S/00036860/4 z pozostałego udziału w 1/6 nieruchomości egzekucję prowadzi Komornik Sądowy przy Sądzie Rejnowym w Środzie Śląskiej.

Budynek mieszkalny parterowy o powierzchni użytkowej 115 m2, z poddaszem do adaptacji. Stan do remontu.

Wszelkie informacje, w tym regulamin sprzedaży i operat szacunkowy nieruchomości, można uzyskać po kontakcie z numerem tel. 517-245-845 lub adresem email: mmojka@o2.pl.

Oferty należy składać do 31.08.2020 r. na adres: Kancelaria Syndyka Michała Mojki, ul. Legnicka 62/221, 54-204 Wrocław.

Otwarcie ofert nastąpi pod wskazanym wyżej adresem w dniu 04.09.2020 r. o godz. 12:00

Kontakt – tel. 517 245 845, email: mmojka@o2.pl.

scroll to top