UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – SYNDYK SPRZEDA – SYNDYK OGŁASZA SPRZEDAŻ UDZIAŁU ½ CZĘŚCI PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ WE WSI SAKI, GMINA KLESZCZELE, POWIAT HAJNOWSKI, WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

obraz-2-13.png

Upadłość konsumencka-Filipczuk/Ignatowicz

https://poranny.pl/

Kurier Poranny – 02.07.2020

Syndyk masy upadłości ogłasza pisemny konkurs ofertowy na sprzedaż udziału ½ części prawa własności nieruchomości zabudowanej składającej się z działek 21/5,21/7,21/9,21/12,180/1 o łącznej powierzchni 4,43 ha położonej w Saki , gminie Kleszczele KW BI2P/00024215/3 oraz udziału obejmującego ¼ części prawa własności stanowiącej działkę o numerze geodezyjnym 180/2 o powierzchni 0,38 ha położonej w Saki , gminie Kleszczele BI2P/00017670/8

Wartość wg oszacowania  25.289  zł.

Oferty można złożyć osobiście lub przesłać listem poleconym do dnia 14 lipca  2020 (data wpływu)  na adres : Kancelaria syndyka  ul. Gen. Andersa 5 lok.301, 15-124 Białystok (z dopiskiem „oferta lokal”). Rozpatrzenie ofert 15 lipca  2020r o godz.12,30.

Informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 666 016 621 , lub e-mail: upadlosc@wp.pl

Syndyk zastrzega unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Kontakt – tel. 666 016 621 , lub e-mail: upadlosc@wp.pl

scroll to top