BRANŻA BUDOWLANA – SYNDYK OGŁASZA -SYNDYK SPRZEDA SAMOCHODY OSOBOWE, CIĘŻAROWE, CIĘŻKI SPRZĘT BUDOWLANY, ŻURAWIE WIEŻOWE I INNE RUCHOMOŚCI

obraz-21-2.png

Syndyk Tulcon SA

http://wyborcza.pl/0,0.html

http://www.komunikaty.pl/komunikaty/

Gazeta Wyborcza Wrocław – 8.07.2020

Syndyk masy upadłości Tulcon SA we Wrocławiu (KRS 0000183664), informuje o sprzedaży składników majątkowych wchodzących w skład masy upadłości, a w szczególności: samochodów osobowych, ciężarowych, ciężkiego sprzętu budowlanego oraz żurawi wieżowych.

Informacje dotyczące przedmiotów przeznaczonych do sprzedaży jak i samej procedury, można uzyskać w kancelarii syndyka w Ślęzie przy ul. Akacjowej 4N lok 2/13, tel. 609 14 68 34, 71 715 11 37 – lwojcikowski.integersa@gmail.com, pm@mbkkancelaria.pl.

Oferty z dopiskiem “Sprzedaż – TULCON” należy składać w kancelarii syndyka. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia.

 Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania procedury sprzedaży bez podania przyczyny.

Kontakt – tel. 609 14 68 34, 71 715 11 37, e-mail –  lwojcikowski.integersa@gmail.com, pm@mbkkancelaria.pl.

scroll to top