SYNDYK OGŁASZA – SYNDYK SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI RUCHOMOŚCI, WYPOSAŻENIE BIURA, AUTOMATY DO SPRZEDAŻY BILETÓW, MATERIAŁY MAGAZYNOWE

Obraz-8.png

Syndyk Merona Poland

Syndyk masy upadłości Merona Poland Polsko Szwajcarskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno –  Handlowe Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Dembowskiego 45 ogłasza pisemny nieograniczony przetarg  ofertowy otwarty na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości :

  L.p.   Nazwa i opis pojazdu   Jedn. miary   Ilość   Cena wywoławcza brutto
1/. Wyposażenie , meble , narzędzia 1  4.571,30 zł
2/. Automaty 2011 – automat gotowy testowy 1  4.147,00 zł
3/. Automaty 2036 – automat gotowy testowy 1  7.140,00 zł
4/. Materiały na magazynie 1  35.385,73 zł
 Cena brutto   Razem    51.244,03 zł  

Oferta powinna zawierać dane zawarte w regulaminie przetargu. (zob. www.ardobiejewska.pl )

■▬ Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest nadesłanie  pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „OFERTA ”  nadanej listem poleconym najpóźniej  w terminie do dnia 08  sierpnia 2020  roku na adres:  Biuro Syndyka ul. Wiązowa 14 , 53-127 Wrocław. ■▬ Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Syndyka we Wrocławiu przy ul. Wiązowej 14, w dniu 12 sierpnia 2020 roku o godz. 13.00. ■▬ O przyjęciu lub odrzuceniu oferty oferent zostanie powiadomiony pisemnie. ■▬ Syndyk zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty oraz prowadzenia dodatkowych rokowań, odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn. ■▬ Dodatkowe informacje o samochodzie można uzyskać pod numerem telefonu 71 337 02 78. ■▬ Z przedmiotem sprzedaży można zapoznać się w siedzibie firmy przy ul. Dembowskiego 45 we Wrocławiu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu i godziny oględzin.  tel. 601 740 408, tel. 71 337 02 78 . 

Kontakt – tel. 601 740 408, 71 337 02 78

Wrocław, 08.07.2020 r.

scroll to top